Smart-box | SMART Repair

Nieuw bij Carrosserie-plus, Smart-Box!

Smart Repair of Day Repair bij Ghistelinck is een lokale behandeling waarbij kleine carrosserieschades op het voertuig zelf worden opgeknapt. Via SMART-technieken (small & medium area repair) wordt de kras of lakschade hersteld zonder de wagen te demonteren. Alles gebeurt snel en efficiënt, u hoeft geen dagen meer te wachten op uw voertuig.

Niet alle herstellingen gebeuren via de ‘klassieke’ spuitcabines (proces van voorbereiding, demontage, spuiten, montage,...). De Smart-box beantwoordt aan die polyvalentie en zowel de voorbereiding, het spuiten als de afwerking gebeurt in dezelfde ruimte door dezelfde persoon, een auto moet dus niet meer verplaatst worden. Het aantal wagens, dat op 1 dag kan behandeld worden, stijgt significant.

Het voordeel van een smart-box is een lager energieverbruik en tijdwinst.
Het luchtdebiet is minder (door een kleiner oppervlakte) waardoor het elektrische, maar bovenal het calorisch verbruik (lees: de verwarming), een stuk minder is. De droogmode kan conventioneel (verhoogde temperatuur) gebruikt worden, maar drogen kan ook sneller door gebruik te maken van een combinatie van verhoogde temperatuur en IR-technologie (IRT) of UV-technologie (UV).

Snel drogen impliceert bovendien een sneller resultaat. De IRT- en UV-technologie zorgen voor een kortere droogtijd zoals hierboven al vermeld. Aangezien het drogen sneller gebeurt, krijgt het stof minder kans om zich op de natte verf af te zetten. De nood op polieren, wat heel tijdrovend is, vermindert. Het verplaatsen van auto’s is ook niet langer noodzakelijk, want alles gebeurt in 1 ruimte.